Informasjonspliktig fullmakt til ekstraordinær generalforsamling

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA 15.04.2008 har Camilla Fiskevoll, nestleder i Nordic Mining ASAs styre, mottatt fullmakter for til sammen 3.858.107 aksjer, eller 7,21 % av aksjekapitalen i Nordic Mining ASA.
 
Camilla Fiskevoll vil dermed representere mer enn 5 % av stemmene i selskapet. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.
 
 
Oslo,14. april, 2008
Nordic Mining ASA

Abonner