Informasjonspliktig fullmakt til ordinær generalforsamling

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA 15. juni 2009 har Dag Dvergsten, styreleder i Nordic Mining ASA, pr. 11. juni mottatt fullmakter for til sammen 4 865 303 aksjer. Dette utgjør ca. 5,1% av aksjekapitalen i Nordic Mining ASA. Dag Dvergsten kontroller i tillegg gjennom selskaper til sammen 8 735 655 aksjer, eller ca. 9,2% av aksjekapitalen i Nordic Mining ASA.
 
Dag Dvergsten vil dermed representere mer enn 10% av stemmene i selskapet på generalforsamlingen. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.
 
 
Oslo, 12. juni 2009
Nordic Mining ASA

Abonner