Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 10. januar 2017

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 10. januar 2017 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5.etg), 0250 Oslo. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en rettet emisjon. Det vises i den anledning til børsmeldingen som ble publisert 16. desember 2016.

Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling med agenda (på norsk og engelsk) er vedlagt denne meldingen. Dokumentene vil også være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com.

Ved spørsmål, vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 19. desember 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial.

Selskapets virksomhet er i Norden. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelsen er godkjent av norske myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker «NOM».