Innkalling til ordinær generalforsamling 12. juni 2012

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 12. juni 2012 kl. 16.30 i Thon Conference Center Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Innkallingen til generalforsamlingen med agenda og bakgrunnsinformasjon for saker som skal behandles, er vedlagt denne meldingen. Årsrapport for 2011 og valgkomiteens innstilling er også vedlagt.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 21. mai 2012
Nordic Mining ASA