Investorpresentasjon

Nordic Minings investorpresentasjon som har vært benyttet i forberedelser til gjennomført rettet emisjon (ref. børsmelding tidligere i dag), er lagt ut på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com).

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 5. februar 2010
Nordic Mining ASA
 
 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Abonner