Invitasjon til Nordic Minings kvartalspresentasjon pr. 30. juni 2012

Nordic Mining presenterer kvartalsrapport og selskapsoppdateringer fredag 24. august 2012 kl. 10:00.

Presentasjonen holdes i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (inng. A, 5. etasje), 0250 Oslo.

Vi innbyr investorer, analytikere og media til presentasjonen. Påmelding kan gis ved epost til post@nordicmining.com eller pr. telefon 22 94 77 90.

Rapporten vil bli publisert via Oslo Børs og på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com) før presentasjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 22. august 2012
Nordic Mining ASA

Abonner