Invitasjon til Nordic Minings kvartalspresentasjon pr. 30. september 2012

Nordic Mining presenterer kvartalsrapport og selskapsoppdateringer torsdag 15. november 2012 kl. 10:00. Presentasjonen holdes i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (inng. A, 5. etasje), 0250 Oslo.

Direktør Knut E. Sunde, leder av Bransje og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, vil gi et kort innlegg om Norsk Industris engasjement knyttet til fremtidsutsiktene for norsk mineralindustri. Sunde har bred erfaring og kompetanse om norsk industripolitikk, bl.a. relatert til innspill og diskusjon i forbindelse med myndighetenes pågående arbeid med en mineralstrategi for Norge. Bransje og industripolitisk avdeling er ansvarlig for å koordinere Norsk Industris myndighetskontakt og arbeid med industripolitiske og budsjettmessige spørsmål.

Vi innbyr investorer, analytikere og media til presentasjonen. Påmelding kan gis ved epost til post@nordicmining.com eller pr. telefon 22 94 77 90.

Nordic Minings kvartalsrapport vil bli publisert via Oslo Børs og på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com) før presentasjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 12. november 2012
Nordic Mining ASA

Abonner