Invitasjon til Nordic Minings kvartalspresentasjon pr. 31. desember 2010

Nordic Mining presenterer kvartalsrapport og selskapsoppdateringer mandag 28. februar 2011 kl 1000.

 

Presentasjonen holdes i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (inng. A, 5. etasje), 0250 Oslo.

 

Vi innbyr investorer, analytikere og media til presentasjonen. Påmelding kan gis ved epost til post@nordicmining.com eller pr. telefon 22 94 77 90.

 

Rapporten vil bli publisert via Oslo Børs og på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com) før presentasjonen.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

 

Oslo, 24. februar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner