Invitasjon til Nordic Minings kvartalspresentasjon pr. 31. desember 2012

Nordic Mining presenterer kvartalsrapport og selskapsoppdateringer onsdag 27. februar 2013 kl. 10:00. Presentasjonen holdes i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (inng. A, 5. etasje), 0250 Oslo.

Vi innbyr investorer, analytikere og media til presentasjonen. Påmelding kan gis ved epost til post@nordicmining.com eller pr. telefon 22 94 77 90.

Nordic Minings kvartalsrapport vil bli publisert via Oslo Børs og på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com) før presentasjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 25. februar 2013
Nordic Mining ASA

Abonner