Invitasjon til selskapspresentasjon

Avholdes tirsdag 17. januar 2012 kl. 11:30 i lokalene til Swedbank First Securities.

Ledelsen i Nordic Mining presenterer selskapet og svarer på spørsmål i forbindelse med utviklingen av selskapets prosjekter og den pågående fortrinnsrettsemisjonen:

         tirsdag 17. januar 2012 kl. 11:30 (lett lunsj serveres fra kl. 11:15)

Presentasjonen holdes i lokalene til Swedbank First Securities, Filipstad Brygge 1, Oslo.

Påmelding kan gis til first.lunsj@swedbank.no (se vedlagt invitasjon).

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 11. januar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner

Dokumenter og linker