Kjøp av aksjer i Gudvangen Stein AS

Nordic Mining har inngått avtale om kjøp av 15% av aksjene i Gudvangen Stein AS fra Nannok Invest AS. Nordic Mining vil dermed eie 100% av aksjene i Gudvangen Stein AS.
 
Gudvangen Stein produserer anortosittstein fra gruve i Nærøydalen i Aurland i Sogn og Fjordane. Steinen brukes hovedsakelig som råstoff til steinullproduksjon og som lyst tilsatsmateriale til asfalt for økt trafikksikkerhet. Produksjonen er ca. 200 000 tonn pr. år, hvorav størstedelen eksporteres. Anortositten fra Gudvangen Stein har høyt aluminiumsinnhold; ca. 30 %.
 
Nordic Mining arbeider med å utvikle anortosittmateriale for ulike industrielle anvendelser. Som en del av dette utviklingsarbeidet har Nordic Mining et samarbeidsprosjekt med StatoilHydro ASA hvor man gjør forsøk med CO2 ved foredling av anortositt for fremstilling av mer høyverdige produkter.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 12. juni 2009
Nordic Mining ASA

Abonner