Korreksjon - Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining

Det gjøres oppmerksom på at endelig antall tildelte aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er korrigert til 131.728.003. Bruttoprovenyet fra emisjonen ble ca. NOK 65,9 millioner

Med henvisning til børsmelding 24. juni 2016 informeres det herved at antall tildelte aksjer i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining er korrigert til 131.728.003 nye aksjer.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil Nordic Minings aksjekapital (etter korreksjonen) være NOK 51.723.280,80 fordelt på 517.232.808 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941. 


Oslo, 27. juni 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com) 

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april 2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner