Kvartalsrapport pr. 31. desember 2011

Nordic Mining ASA presenterer med dette kvartalsrapport pr. 31. desember 2011.

Følgende viktige hendelser siden forrige rapportering belyses særskilt:

 • Videre fremdrift for Engebøprosjektet
  Miljøverndepartementet er i gang med behandling av innsigelsessaken knyttet til reguleringsplanen for Engebøprosjektet, samt utslippssøknaden for prosjektet. Departementet har bedt Klima- og forurensningsdirektoratet om å gi en konkret anbefaling i saken innen 15. mars 2012.


 • Langsiktig gode markedsutsikter for rutil
  Markedsprisen for rutil har i følge markedsaktører passert USD 2.000 pr. tonn, og enkelthandler er rapportert med priser over USD 2.700 pr. tonn. Etterspørselen etter høyverdig titanråstoff er større enn produksjonen, og dette ventes å vedvare i flere år fremover. Engebøprosjektet er betydelig i internasjonal sammenheng. Produksjonen fra Engebø vil ha store logistikkmessige fordeler sammenlignet med oversjøiske produsenter, spesielt i forhold til markedet i Europa hvor det er stor industriell interesse knyttet til ny kapasitet.

 • Videre satsing for fremstilling av alumina basert på anortositt
  Nordic Mining har i samarbeid med IFE produsert høyverdig alumina basert på anortositt fra Gudvangen. Fremstillingen er gjort i laboratorieforsøk med industrielt skalerbare prosessparametere. Utviklingsarbeidet videreføres, og prosjektet har i februar 2012 mottatt støtte fra Gassnova SF med NOK 4,1 millioner. Arbeid med patentsøknad pågår.


 • Ultraren kvartsforekomst på Nesodden i Kvinnherad
  Prosesseringstester har bekreftet at kvartsen på Nesodden er i verdensklasse og at det kan fremstilles produkter med renhet som tilsvarer de beste kvaliteter i markedet. Nye tester planlegges i mars/april 2012 basert på kvartsprøver fra andre deler av forekomsten. Formålet er å avklare homogenitet. Undersøkelsesboring for nærmere estimering av forekomsten planlegges i mai/juni.

 • Nye geofysiske målinger i Øksfjordområdet
  Geofysiske undersøkelser i 2011 har indikert lovende muligheter knyttet til bl.a. kobber-, nikkel- og koboltmineralisering. Bakkegeofysiske målinger utføres i månedsskiftet februar/mars 2012. Undersøkelsesboring med formål å bekrefte mulig sulfidmineralisering planlegges i løpet av våren 2012.


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS (”Gudvangen Stein”). Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS (”Nordic Rutile”) omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy (”Keliber”) i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 29. februar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner

Dokumenter og linker