Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding 15. februar 2011 vedrørende avslutning og betydelig overtegning i etterfølgende reparasjonsemisjon i Nordic Mining.

 

Styret i Nordic Mining har i dag godkjent reparasjonsemisjonen og foretatt allokering av aksjer.  Alle som har blitt tildelt aksjer i reparasjonsemisjonen, vil motta et brev som bekrefter antall aksjer de har blitt tildelt og den tilhørende summen som skal betales. Brevet vil bli distribuert snarlig.

 

Primærinnsidere i Nordic Mining har i dag blitt tildelt aksjer i emisjonen som følger:

 

Styreleder Dag Dvergsten har gjennom sitt heleide selskap Dag Dvergsten AS blitt tildelt 785.082 aksjer til en pris av NOK 1,45 pr. aksje. Dvergstens aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 9.254.227 aksjer.

 

Administrerende direktør Ivar S. Fossum har blitt tildelt 53.705 aksjer til en pris av NOK 1,45 pr. aksje. Fossums aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 805.877 aksjer. I tillegg har Fossum opsjon til å kjøpe 850.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

 

Finansdirektør Lars K. Grøndahl har blitt tildelt 231.773 aksjer til en pris av NOK 1,45 pr. aksje. Grøndahls aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 2.776.624 aksjer. I tillegg har Grøndahl opsjon til å kjøpe 550.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

 

Kommersiell direktør Ottar Nakken har blitt tildelt 85.000 aksjer til en pris av NOK 1,45 pr. aksje. Nakkens aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 1.207.851 aksjer. I tillegg har Nakken opsjon til å kjøpe 440.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

 

VP Gruvedrift Paul I. Norkyn har blitt tildelt 17.874 aksjer til en pris av NOK 1,45 pr. aksje. Norkyns aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 210.725 aksjer. I tillegg har Norkyn opsjon til å kjøpe 440.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

 

Utforskningsleder Mona Schanche har blitt tildelt 4.350 aksjer til en pris av NOK 1,45 pr. aksje. Schanches aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 51.306 aksjer. I tillegg har Schanche opsjon til å kjøpe 350.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

 

 

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

 

 

Oslo, 15. februar 2011

Nordic Mining ASA
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner