Meldepliktig handelVP Mining operations Paul I. Norkyn har 18. januar 2010 kjøpt 50.000 aksjer i Nordic Mining ASA til kurs NOK 1,24. Norkyns aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 142.851 aksjer. I tillegg har Norkyn opsjon til å kjøpe 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonen er gyldig til juni 2010. 

Oslo, 19. januar 2010
Nordic Mining ASA

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner