Meldepliktig handelKommersiell direktør Ottar Nakken har i dag kjøpt 45.000 aksjer i Nordic Mining ASA til gjennomsnittskurs NOK 1,317. Nakkens aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 972.851 aksjer. I tillegg har Nakken opsjon til å kjøpe til sammen 550.000 aksjer i Nordic Mining; herav 215.000 aksjer til kurs NOK 3,15, 60.000 aksjer til kurs NOK 2,625 og 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2010.

 
Oslo, 11. januar 2010
Nordic Mining ASA

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner