Meldepliktig handelFinansdirektør Lars K. Grøndahl har 7. januar 2010 kjøpt 50.000 aksjer i Nordic Mining ASA til gjennomsnittskurs NOK 1,109. Grøndahls aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 2.149.851 aksjer. I tillegg har Grøndahl opsjon til å kjøpe til sammen 550.000 aksjer i Nordic Mining; herav 275.000 aksjer til kurs NOK 2,625 og 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2010.

Oslo, 8. januar 2010
Nordic Mining ASA
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner