Meldepliktig handel

Følgende innsidere har ervervet aksjer i Nordic Mining i forbindelse med selskapets aksjespareprogram for ansatte:
 
Lars K. Grøndahl (finansdirektør)               Kjøpt 32.851 aksjer
Ottar Nakken (kommersiell direktør)          Kjøpt 32.851 aksjer
Paul I. Norkyn (direktør gruvedrift)             Kjøpt 32.851 aksjer
Mona Schanche (geolog)                           Kjøpt 32.851 aksjer    
 
Kjøpene er foretatt til gjennomsnittskurs NOK 0,6088 pr. aksje.
 
Etter kjøpene har de nevnte personene følgende aksjebeholdninger i Nordic Mining:
 
Lars K. Grøndahl: 2.099.851 aksjer. I tillegg har Grøndahl opsjon til å kjøpe til sammen 550.000 aksjer i Nordic Mining; herav 275.000 aksjer til kurs NOK 2,625 og 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2010.
 
Ottar Nakken: 927.851 aksjer. I tillegg har Nakken opsjon til å kjøpe til sammen 550.000 aksjer i Nordic Mining; herav 60.000 aksjer til kurs NOK 2,625,  215.000 aksjer til kurs NOK 3,15 og 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2010.
 
Paul I. Norkyn: 92.851 aksjer. I tillegg har Norkyn opsjon til å kjøpe 275.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonen er gyldig til juni 2010.
 
Mona Schanche: 32.851 aksjer (ingen aksjer før kjøpet). I tillegg har Schanche opsjon til å kjøpe 150.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonen er gyldig til juni 2010.
 
 
Oslo, 8. desember 2008
Nordic Mining ASA

Abonner