Meldepliktig handel

Ottar Nakken (kommersiell direktør) har i dag kjøpt 60.000 aksjer i Nordic Mining ASA til kurs NOK 0,62. Nakkens aksjeinnehav i Nordic Mining etter kjøpet er 895.000 aksjer. I tillegg har Nakken opsjon til å kjøpe til sammen 550.000 aksjer i Nordic Mining; herav 60.000 aksjer til kurs NOK 2,625,  215.000 aksjer til kurs NOK 3,15 og 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2010.
 
Oslo, 7. november 2008
Nordic Mining ASA

Abonner