Meldepliktig handel

Primærinnsider har tegnet aksjer i Nordic Minings pågående fortrinnsrettsemisjon.

Kommersiell direktør Ottar Nakken har i dag tegnet seg for 332.149 aksjer à NOK 0,90 pr. aksje i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Nakken er tildelt 332.122 tegningsretter i emisjonen. Nakkens aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen, ekskl. eventuell aksjetildeling basert på overtegning, vil være 1.539.973 aksjer. 

I tillegg har Nakken opsjon til å kjøpe 440.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 17. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner