Meldepliktig handel

 

Direktør gruvedrift Paul I. Norkyn har 17. januar 2012 tegnet seg for 75.000 aksjer à NOK 0,90 pr. aksje i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Norkyn er tildelt 57.943 tegningsretter i emisjonen. Norkyns aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen, ekskl. eventuell aksjetildeling basert på overtegning, vil være 268.668 aksjer. 

I tillegg har Norkyn opsjon til å kjøpe 440.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 18. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner