Meldepliktig handel

 

Styremedlem i Nordic Mining ASA, Tore Viana-Rønningen, har i dag kjøpt 20.000 tegningsretter i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Selger av tegningsrettene er finansdirektør Lars K. Grøndahl. Transaksjonskurs for tegningsrettene er NOK 0,05 pr. tegningsrett. Viana-Rønningen har i dag tegnet seg for 20.000 aksjer à NOK 0,90 pr. aksje i fortrinnsrettsemisjonen. Viana-Rønningens aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen vil være 20.000 aksjer. 

Utforskningsleder Mona Schanche har i dag kjøpt 10.000 tegningsretter à NOK 0,03 pr. tegningsrett i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Schanche har i dag tegnet seg for 35.000 aksjer à NOK 0,90 pr. aksje i emisjonen. Mona Schanche har til sammen 24.107 tegningsretter som følge av tildeling og ovennevnte kjøp. Schanches aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen, ekskl. eventuell aksjetildeling basert på overtegning, vil være 75.413 aksjer. I tillegg har Schanche opsjon til å kjøpe 350.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 18. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner