Meldepliktig handel

Primærinnsidere har tegnet aksjer i Nordic Minings pågående
fortrinnsrettsemisjon.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum har 20. januar 2012 tegnet seg basert på tildelte tegningsretter for 120.000 aksjer à NOK 0,90 pr. aksje i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Fossums aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen vil være 925.877 aksjer. I tillegg har Fossum opsjon til å kjøpe 850.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012. 

Finansdirektør Lars K. Grøndahl har i dag tegnet seg basert på tildelte tegningsretter for 473.376 aksjer à NOK 0,90 pr. aksje i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Grøndahls aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen vil være 3.250.000 aksjer. I tillegg har Grøndahl opsjon til å kjøpe 550.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni 2012.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 23. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner