Meldepliktig handel

Nedenfor gis en samlet oversikt over primærinnsideres tildeling av aksjer i den nylig avsluttede fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining:

    


Navn/posisjon
 Antall aksjer tildelt i fortrinnsretts-emisjonen *    Ny aksje-beholdning  
Antall opsjoner i Nordic
Mining **
       
Tore Viana-Rønningen, styremedlem 20.000 20.000 -
Ivar S. Fossum, adm. direktør 120.000 925.877 850.000
Lars K. Grøndahl, finansdirektør 473.376 3.250.000 550.000
Ottar Nakken, kommersiell direktør 332.149 1.540.000 440.000
Mona Schanche, utforskningsleder 35.000 86.306 350.000
Paul I. Norkyn, direktør gruvedrift 75.000 285.755 440.000

 

*   Alle aksjene er kjøpt til kurs NOK 0,90 pr. aksje.
** O
psjonene gir mulighet til å kjøpe aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60 pr. aksje. Opsjonene er gyldig til
     juni 2012.


For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 26. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner