Meldepliktig handel

Bekreftet aksjetildeling til Nordic Minings styreleder

Styreleder i Nordic Mining ASA, Tarmo Tuominen, har i dag fått bekreftet sin aksjetegning og tildeling gjennom nominee-konto i Finland i forbindelse med Nordic Minings nylig avsluttede fortrinnsrettsemisjon.

Tuominen er tildelt 30.000 aksjer à NOK 0,90 pr. aksje basert på ervervede tegningsretter. Tuominens aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen vil være 30.000 aksjer.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 26. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner