Meldepliktig handel

Kommersiell direktør Ottar Nakken har i dag overdratt 475.000 aksjer i Nordic Mining til familieselskapet Femti 5 B AS. Nakken eier 65% av aksjene i Femti 5 B AS, og de øvrige 35% eies av nærstående. Avtalt pris per aksje er NOK 0,90.

Femti 5 B AS eier etter ervervet 475.000 aksjer i Nordic Mining. Femti 5 B AS har ikke opsjoner eller andre rettigheter til aksjer i Nordic Mining.

Ottar Nakken eier etter overdragelsen 1.065.000 aksjer i Nordic Mining. I tillegg har Nakken opsjon til å kjøpe 550.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Opsjonene er gyldig til 12. juni 2014.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 27. august 2012
Nordic Mining ASA

Abonner