Meldepliktig handel

Report this content

Primærinnsider har tegnet aksjer i Nordic Minings pågående fortrinnsrettsemisjon.

Styremedlem i Nordic Mining ASA, Mari Thjømøe, har gjennom selskapet ThjømøeKranen AS, i dag kjøpt 70.000 tegningsretter i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Kjøpskurs for tegningsrettene er NOK 0,02 pr. tegningsrett. ThjømøeKranen AS har etter transaksjonen 70.000 tegningsretter i Nordic Mining.

ThjømøeKranen AS har i dag også tegnet seg for 100.000 aksjer i den pågående emisjonen, med en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje. ThjømøeKranen AS er sikret å motta tildeling av minst 70.000 aksjer i Nordic Mining i den pågående emisjonen. I tillegg kan ThjømøeKranen AS motta inntil 30.000 aksjer som følge av tegning uten tegningsretter. ThjømøeKranen AS eier forut for transaksjonen ingen aksjer i Nordic Mining.


Oslo, 15. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner