Meldepliktig handel

Report this content

Primærinnsider har tegnet aksjer i Nordic Minings pågående fortrinnsrettsemisjon.

Utforskningsleder Mona Schanche har i dag tegnet seg for 20.000 aksjer à NOK 0,30 pr. aksje i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Tegningen er basert på tildelte tegningsretter, og Schanche er sikret å motta 20.000 aksjer i emisjonen.

Mona Schanche eier i dag 94.306 aksjer i Nordic Mining. Schanches aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen vil være 114.306 aksjer. I tillegg har Schanche opsjon til å kjøpe 700.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Opsjonene er gyldig til juni 2014.


Oslo, 20. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner