Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Nordic Mining ASA, Tore Viana-Rønningen, har i dag kjøpt 20.000 tegningsretter i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Kjøpskurs for tegningsrettene er NOK 0,02 pr. tegningsrett. Viana-Rønningen har etter transaksjonen 60.000 tegningsretter i Nordic Mining.

Tore Viana-Rønningen har 19. august 2013 tegnet seg for 100.000 aksjer i den pågående emisjonen, med en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje; ref. børsmelding 19. august 2013. Viana-Rønningen er sikret å motta tildeling av minst 60.000 aksjer i emisjonen. I tillegg kan Viana-Rønningen motta inntil 40.000 aksjer som følge av tegning uten tegningsretter.

Tore Viana-Rønningen eier forut for transaksjonen 40.000 aksjer i Nordic Mining.


Oslo, 22. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner