Meldepliktig handel

Report this content

Finansdirektør Lars K. Grøndahl har gjennom sitt heleide selskap Magil AS i dag kjøpt 153.283 tegningsretter i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Kjøpskurs for tegningsrettene er NOK 0,0297 pr. tegningsrett. Magil AS har etter transaksjonen 1.450.000 tegningsretter i Nordic Mining.

Magil AS har i dag også tegnet seg for 1.450.000 aksjer i den pågående emisjonen, med en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje. Tegningen er basert på tildelte og ervervede tegningsretter, og Magil AS er sikret å motta 1.450.000 aksjer i emisjonen.

Magil AS eier i dag 3.250.000 aksjer i Nordic Mining. Magil AS sitt aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen vil være 4.700.000 aksjer.

I tillegg har Lars K. Grøndahl
opsjon til å kjøpe 700.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Opsjonene er gyldig til juni 2014.


Oslo, 22. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner