Meldepliktig handel

Report this content

Administrerende direktør Ivar S. Fossum har i dag tegnet seg for 450.000 aksjer i den pågående emisjonen i Nordic Mining, med en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje. Tegningen er basert på tildelte tegningsretter, og Fossum er sikret å motta 450.000 aksjer i emisjonen.

Ivar S. Fossum eier i dag 1.075.877 aksjer i Nordic Mining. Fossums aksjeinnehav i Nordic Mining etter emisjonen vil være 1.525.877 aksjer.

I tillegg har Fossum
opsjon til å kjøpe 1.000.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Opsjonene er gyldig til juni 2014.


Oslo, 23. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner