Meldepliktig handel

Report this content

VP Gruvedrift, Paul I. Norkyn, har i dag tegnet seg for 150.000 aksjer i den pågående emisjonen i Nordic Mining, med en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje. Norkyn er tildelt 114.001 tegningsretter i emisjonen, og han er sikret å motta 114.001 aksjer i emisjonen. I tillegg kan Norkyn motta inntil 35.999 aksjer som følge av tegning uten tegningsretter.

Paul I. Norkyn eier i dag 285.755 aksjer i Nordic Mining.

I tillegg har Norkyn opsjon til å kjøpe 550.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Opsjonene er gyldig til juni 2014.


Oslo, 26. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner