Meldepliktig handel

Report this content

Utforskningsleder Mona Schanche har i dag tegnet seg for 18.000 aksjer à NOK 0,30 pr. aksje i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Schanche har tidligere tegnet seg for 20.000 aksjer i emisjonen, ref. børsmelding 20. august 2013. Mona Schanche er tildelt 37.627 tegningsretter i emisjonen, og hun er sikret å motta til sammen 37.627 aksjer i emisjonen. I tillegg kan Schanche motta inntil 373 aksjer som følge av tegning uten tegningsretter.

Mona Schanche eier i dag 94.306 aksjer i Nordic Mining.

I tillegg har Schanche opsjon til å kjøpe 700.000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Opsjonene er gyldig til juni 2014.


Oslo, 27. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner