Meldepliktig handel

Report this content

Primærinnsidere er tildelt til sammen ca. 2,3 millioner nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen

Det vises til børsmelding i dag vedrørende gjennomført fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining 27. august 2013. 

Nedenfor gis en oversikt over primærinnsideres tildeling av aksjer i den gjennomførte fortrinnsrettsemisjonen: 

Navn/stilling                          Antall aksjer                           Ny                               Antall
                                                   tildelt i                     aksjebeholdning               opsjoner 1)
                                               
emisjonen

Tarmo Tuominen                              13.597                           47.677                               0
(styrets leder)

Mari Thjømøe 2)                             100.000                         100.000                               0
(styremedlem)

Tore Viana-Rønningen                    100.000                         140.000                               0
(styremedlem)

Ivar S. Fossum                              450.000                       1.525.877                      1.000.000
(adm. direktør)

Lars K. Grøndahl 3)                     1.450.000                       4.700.000                        700.000
(Finansdirektør)

Mona Schanche                               38.000                          132.306                        700.000
(Utforskningsleder)

Paul I. Norkyn                               150.000                          435.755                        550.000
(VP Gruvedrift)

(1)     Opsjonene gir mulighet til å tegne aksjer i Nordic Mining ASA til kurs NOK 1,05 pr. aksje. Opsjonene er gyldig til 12. juni 2014.
(2)     Aksjene eies gjennom selskapet ThjømøeKranen AS.
(3)     Aksjene eies gjennom selskapet Magil AS.

Alle aksjene er ervervet til kurs NOK 0,30 pr. aksje.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941. 


Oslo, 29. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner