Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining ASA

Report this content

Dato for når vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen ble annonsert: 2. juni 2016
Siste dag inklusive tegningsrett:  3. juni 2016
Ex-dato: 6. juni 2016
Record Date: 7. juni 2016
Vedtaksdato: 2. juni 2016
Maksimum antall nye aksjer:  170 millioner aksjer
Tegningskurs: NOK 0,50 pr. aksje
Skal rettene noteres - ja/nei: Ja

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende Forpliktelser for selskaper som er notert på Oslo Axess.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 2. juni 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse er godkjent av norske myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner