NØKKELINFORMASJON VED SPLEIS AV AKSJER I NORDIC MINING ASA

Det vises til børsmelding av 5. desember 2016 vedrørende avholdt ekstraordinær generalforsamling og beslutning om spleis av aksjer i forholdet 6:1.

Selskapet har besluttet at spleisen skal gjennomføres i henhold til datoene angitt nedenfor:

  • Dato for offentliggjøring av selskapshandlingen: 5. desember 2016
  • Spleisens forholdstall: 6 gamle aksjer gir 1 ny aksje
  • Siste dag inklusive: 7. desember 2016
  • Ex-dato: 8. desember 2016
  • Record date (eierregisterdato): 9. desember 2016
  • Vedtaksdato: 5. desember 2016
  • Annen informasjon: Etter gjennomføring av aksjespleis vil selskapet ha 86 205 468 aksjer, hver pålydende NOK 0,60.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Ved spørsmål, kontakt CFO Lars K. Grøndahl pr. telefon +47 901 60 941.


Oslo, 6. desember 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)  

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelsen er godkjent av norske myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker «NOM».

Abonner