NOM - Avtale om likviditetsgaranti

Nordic Mining ASA har inngått en likviditetsgarantistavtale med Orion Securities ASA for selskapets aksjer. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer som er notert på Oslo Axess. Avtalen er i overensstemmelse med de krav som Oslo Børs stiller. Avtalen er gjeldende fra i dag, 4. februar 2008.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 4. februar 2008
Nordic Mining ASA
 

Abonner