NOMI - Årsrapport for 2006

Nordic Minings årsrapport for 2006 vedlegges.   Årsrapport og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets hjemmeside; www.nordicmining.com. Dokumentene vil bli distribuert til selskapets aksjonærer i forbindelse med generalforsamlingen som avholdes 31. mai 2007.
  For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.
  Oslo, 12. april 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker