NOMI - FORLENGELSE AV UTMÅL FOR ENGEBØFJELLET

Nærings- og handelsdepartementet har forlenget Nordic Minings frist for å iverksette prøvedrift eller for å søke konsesjon for regelmessig drift på selskapets ni utmål i Engebøfjellet. Forlengelsen er på 10 år gjeldende fra 23. oktober 2007.

Nordic Mining har utarbeidet et forslag til planprogram for utvinning av rutilkonsentrat (TiO2) i Engebøfjellet. Naustdal kommune har sendt planprogrammet på høring til ulike offentlige og private instanser. Nordic Mining vil gjennomføre konsekvensutredning for en industriell utbygging i Engebøfjellet basert på planprogrammet og innspill som mottas i forhold til dette.

For spørsmål vennligst kontakt prosjektleder Ottar Nakken, telefon 928 91 780.

Oslo, 13. august 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker