NOMI - Godkjent emisjonsprospekt

Det vises til melding 30. mars 2007 vedrørende kapitalutvidelse i Nordic Mining.
 
Oslo Børs har godkjent Nordic Minings prospekt i forbindelse med forestående emisjon på inntil 28 718 140 nye aksjer, med fortrinn for selskapets aksjonærer. I den grad emisjonen ikke blir fulltegnet av aksjonærene, vil andre investorer og publikum kunne tegne seg i emisjonen.
 
Tegningskursen er NOK 2,50 pr. aksje. Tegningsperioden er f.o.m. 23. april 2007 og t.o.m. 7. mai 2007.
 
Tilrettelegger for emisjonen er CAR ASA.
 
Emisjonsprospektet vil bli publisert 23. april 2007 på Nordic Minings hjemmeside (www.nordicmining.com ) og på CARs hjemmeside (www.car1.no ). Prospektet vil bli distribuert til registrerte aksjonærer pr. 15. mars 2007.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 19. april 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker