NOMI - Kjøp av aksjemajoritet i Gudvangen Stein AS

Nordic Mining har i dag gjennomført kjøp av aksjemajoriteten (85%) i Gudvangen Stein AS. Kjøpesummen for aksjene er NOK 15 mill. I tillegg vil selgeren, Nannok Invest AS, frem til 2020 motta et tilleggsvederlag pr. tonn solgt anortositt begrenset oppad til totalt NOK 10 mill.
 
Nannok Invest eier de øvrige 15% i Gudvangen Stein, og Nordic Mining har opsjon til å overta også disse aksjene.
 
Gudvangen Stein utvinner anortositt fra eget gruveanlegg i Gudvangen. Produksjonen i 2006 var ca. 220 000 tonn. Omsetningen er økende og var i 2006 ca. NOK 20 mill. Gudvangen Steins anortosittforekomst er anslått til 500 - 700 millioner tonn. Nordic Mining ønsker å utvikle Gudvangen Stein basert på nåværende og nye anvendelsesområder for anortositt.
 
"Kjøpet av Gudvangen Stein er en strategisk milepæl for Nordic Mining. I tillegg til operativ virksomhet vil kjøpet av Gudvangen Stein tilføre selskapet verdifull kompetanse som vil ha stor betydning også for utviklingen av våre øvrige prosjekter," uttaler administrerende direktør Ivar S. Fossum.
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 22 94 77 90.
Oslo, 31. mai 2007
Nordic Mining ASA

 

Abonner

Dokumenter og linker