NOMI - Notering på Oslo Axess 14. september 2007

Nordic Mining ASA tas opp til notering på Oslo Axess fredag 14. september 2007. Selskapets ticker på Oslo Axess er NOM.
 
Selskapets registrering på OTC vil opphøre, og meldinger fra selskapet vil utelukkende bli publisert via meldingssystemet for Oslo Axess.
 
Annonse i dagspressen 13. september 2007 vedrørende notering på Oslo Axess vedlegges. Noteringsprospekt vil bli publisert før notering.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 13. september 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker