NOMI - Ordinær generalforsamling

Torsdag 31. mai 2007 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Samtlige saker som var til behandling ble vedtatt. Tilsammen 22,4% av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen.
Vedlagt følger signert protokoll fra generalforsamlingen.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

Oslo, 31. mai 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker