NOMI - Registrering av kapitalforhøyelse

Nordic Mining har i dag mottatt ny firmaattest fra Foretaksregisteret i forbindelse med gjennomført rettet emisjon i selskapet. Det vises i denne forbindelse til melding datert 30. mars 2007.
 
Ny registrert aksjekapital i selskapet er NOK 3.961.814 fordelt på 39.618.140 aksjer. Aksjekapitalen er fullt innbetalt.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
Oslo, 19. april 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker