NOMI: Nordic Mining ASA er registrert på OTC-listenNordic Mining ASA ble stiftet 8. mai 2006 gjennom fisjonen av Rocksource ASA's mineralvirksomhet. Selskapet har som målsetting å bli et gruveselskap med integrert virksomhet innen prosjektering, utvinning og produksjon av mineraler og metaller.

Selskapet har økonomisk interesse i 4 letelisenser for gull i Ecuador. Selskapet har inngått en evigvarende lisensavtale med Rocksource ASA om bruk av og videreutvikling av deres EM-teknologi innen prosjektering etter mineralressurser. Selskapet har inngått samarbeidsavtale med NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) og NTNU (Norges teknisk - naturvitenskapelige Universitet) om leting etter og utvikling av mineralforekomster. Se www.nordicmining.com for ytterligere informasjon og tidligere meldinger.

Abonner

Dokumenter og linker