Nordic Mining: Godt grunnlag for videreføring av undersøkelser i Øksfjordområdet

Nordic Mining viderefører geologiske utforskningsaktiviteter i Øksfjordområdet i Finnmark og Troms der selskapet tidligere har påvist lovende indikasjoner av nikkel, kobber og PGE (platina-gruppe elementer).

"I høst har vi utført omfattende feltundersøkelser i områder hvor geofysiske målinger har påvist høy konduktivitet. Det er flere geologiske faktorer og spesifikke forhold knyttet til de mest interessante områdene som peker i positiv retning. Vi fortsetter derfor med et mer målrettet undersøkelsesprogram i de kommende månedene", sier utforskningsleder Mona Schanche i Nordic Mining.

Som informert i børsmelding 18. august 2011, har Nordic Mining gjennomført geofysiske undersøkelser med helikopter. Det er påvist konduktive anomalier som indikerer interessante sulfidmineraliseringer i Reinfjordområdet.

Ekspertvurdering og tolkning av data fra SkyTEMs geofysiske målinger er gjennomført av en uavhengig geofysiker. Formålet var å gjøre en kvalitetsvurdering av data, gi tolkninger av konduktive felt og råd for videre oppfølging. Konklusjonen er at SkyTEMs data er pålitelige, og at de konduktive indikasjonene kan stamme fra en sulfidmineralisering. Datatolkningen indikerer to adskilte og svakt hellende konduktive legemer med en overflate på henholdsvis 75.000 m2 og 180.000 m2. Toppunktet for hver av de indikerte kroppene ligger ca. 50 meter og 250 meter under bakkenivå.

Nordic Mining vil i de neste månedene gjennomføre bakkegeofysiske målinger i de konduktive områdene. Dette vil gi et mer detaljert bilde av utbredelse og plassering og således gi viktig informasjon for planlegging av boreprogram. Planlagt tidspunkt for boring er våren 2012.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 22947790.

 

Oslo, 12. oktober 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner