Nordic Mining får NOK 4,1 millioner til å videreføre strategisk aluminaprosjekt

Målsettingen er å utvikle prosessen frem til pilot-stadium høsten 2013.

Gassnova SF har bevilget NOK 4,1 millioner til å videreføre aluminaprosjektet hvor Nordic Mining sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) har utviklet en ny prosess for å produsere alumina fra anortositt og samtidig lagre CO2 (jfr. børsmelding 20. oktober 2011). Prosessen vil kunne bidra til kostnadseffektiv og klimavennlig produksjon av høyverdig alumina.

Videreføringen av prosjektet vil fokusere på å verifisere og optimalisere prosessen, utvikle teknisk design, samt gjennomføre en teknisk-økonomisk evaluering for en fullskala industriprosess.

”Støtten fra Gassnova er et viktig bidrag til vår strategiske målsetting om klimavennlig produksjon av alumina fra mineralressursene i Gudvangen,” sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Målsettingen er å utvikle prosessen frem til et pilot-stadium høsten 2013. Nordic Mining har som mål å gjennomføre pilotproduksjon av alumina i større skala i første halvdel av 2014. Brutto produksjonsverdi pr. million tonn alumina er estimert til i størrelsesorden NOK 2 milliarder.

Prosjektet skal også evaluere potensielle biprodukter som kan innebære betydelige tilleggsverdier. Karbondioksid tilsettes prosessen og lagres i form av kalsiumkarbonat ved at karbon i gassen bindes opp til kalsium fra bergarten. Dette er en stabil lagringsform som vil gi et positivt miljøbidrag. Opp til 110.000 tonn CO2 kan lagres pr. million tonn anortositt. Kalsiumkarbonat (PCC) er i dag et viktig råstoff til blant annet papir- og malingsindustrien. I tillegg vil det bli produsert silika som har flere industrielle anvendelser avhengig av renhetsgrad.

Følgende hovedmilepæler er etablert for prosjektarbeidet fremover:

  • Vår 2012: Verifisering av syrelakingsprosess, tester av silika-kvalitet, gjenvinningsmetoder for syre.
  • Høst 2012: Resultater for utvinning av alumina, produktkvalitet for alumina og kalsiumkarbonat.
  • Desember 2012: Resultater fra liten pilot test med optimaliserte parametere, total masse- og energibalanse.
  • Vår 2013: Prosessdesign og simulering.
  • September 2013: Tekno-økonomisk evaluering av en fullskala industriprosess og livssyklus analyse av CO2 balanse.

Nordic Mining driver i dag gruvedrift på anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane. Forekomsten er estimert til i størrelsesorden 500 millioner tonn anortositt (estimatet er ikke JORC klassifisert) med et innhold på ca. 30% aluminiumoksyd. Nordic Mining vil utarbeide scenarioer og planer for utvidet og langsiktig drift i Gudvangen.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 22 94 77 90.

Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med operativ virksomhet med fokus på høyverdige industrimetaller og metaller nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ("Gudvangen Stein"). Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy ("Keliber") i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 29. februar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner