Nordic Mining's rapport for andre kvartal 2012

Nordic Minings rapport for andre kvartal 2012 følger vedlagt.

Følgende hovedpunkter fra rapporten fremheves:

 • Indikasjon på homogen, høyren kvarts i Kvinnherad
  Nye tester har bekreftet høyeste kvalitet og indikerer homogenitet for kvarts-forekomsten i Kvinnherad. Testene har vist at det kan produseres produktkvaliteter på nivå med de beste i markedet fra kvarts fra ulike lokaliteter. Nordic Mining vil i løpet av høsten gjennomføre en ”Scoping studie” av markeds-, utvinnings- og prosesseringsscenarioer, samt foreta foreløpige økonomiberegninger for prosjektet.

 • Positive resultater fra leteboring på Øksfjordhalvøya
  Kjemiske analyser av borkjerner fra undersøkelsesboring i Reinfjord-området på Øksfjordhalvøya har vist metallholdige soner som er bredere enn tidligere indikert. Metallinnholdet i de beste prøvene er på nivå med gruver i kommersiell produksjon.

 • Videre fremdrift for Engebøprosjektet
  Miljøverndepartementet (MD) behandler innsigelsessak knyttet til reguleringsplanen for Engebøprosjektet, samt utslippssøknad for prosjektet. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) tilrår at MD godkjenner reguleringsplanen, og at det i første omgang gis utslippstillatelse basert på deponering opp til terskelnivå på -220 meter. NHD tilrår videre at det gjennomføres ytterligere strømningsundersøkelser og modellberegninger, samt at det innhentes supplerende informasjon om tilsetningsstoffer.

 • Langsiktig gode markedsutsikter for rutil
  Markedsprisen for rutil levert i bulk er fortsatt stigende og ligger i området USD 2.200 – 2.500 pr. tonn, dvs. 4 – 5 ganger høyere enn ved årsskiftet 2010/2011.

 • Positive resultater fra leteboring i Finland
  En ny spodumenpegmatittstruktur er indikert i nærheten av Länttä der Keliber tidligere har påvist en JORC klassifisert malmreserve.


Nærmere om Nordic Mining ASA


Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.Oslo, 24. august 2012
Nordic Mining ASA

Abonner