Nordic Minings årsrapport for 2012

Nordic Minings årsrapport for 2012 er godkjent og følger som vedlegg til denne børsmeldingen.

Styret i Nordic Mining ASA har godkjent årsregnskapene, og årsrapporten for 2012 følger som vedlegg. Sammenlignet med den ureviderte rapporten for fjerde kvartal 2012 reflekterer de endelige regnskapene en nedskrivning på NOK 4 millioner i tilknytning til konsernets virksomhet gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Nedskrivningen har ingen kontanteffekt.

Revisjonsberetningen, som er inkludert i årsrapporten, inneholder en presisering knyttet til selskapets videre finansiering.

Nordic Minings årsrapport for 2012 publiseres kun på engelsk.

For nærmere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 30. april 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner