Nordic Minings deleide selskap, Keliber, med oppdatert mulighetsstudie for litiumprosjekt; kraftig forbedring av lønnsomheten

Nordic Minings deleide (18,5%) selskap i Finland, Keliber Oy, har i dag presentert nøkkeltall fra den endelige mulighetsstudien (“DFS”) for produksjon av litiumhydroksid for bruk i batterier til bl.a. el- og hybridbiler. Studien viser en betydelig forbedring av lønnsomheten I forhold til tidligere estimater. Studien viser en nåverdi før skatt for Kelibers litiumprosjekt på EUR 510 millioner og en internrente på 28%. Videre har prosjektet en tilbakebetalingstid («payback») på under 4 år.

Keliber publiserte en mulighetsstudie for prosjektet sommeren 2018 basert på produksjon av litiumkarbonat til batteriformål. Markedsutviklingen for batterikjemikalier endrer seg, og det forventes at den fremtidige etterspørselen av litium til batterier i hovedsak vil være i form av litiumhydroksid. Keliber har derfor i løpet av høsten 2018 gjennomført et omfattende testprogram for litiumhydroksid i samarbeid med Outotec Finland.

De tekniske og økonomiske analysene basert på testproduksjonen er nå gjennomført. Endringer av produksjonsprosessen omfatter kun kjemidelen av prosjektet som skal etableres i Kokkola.

Keliber skal ferdigstille et sammendrag av den endelige studien innen utgangen av 1. kvartal 2019. Nøkkeltallene som i dag er publisert, er vist i vedlegg.

«De nye vurderingene fra Keliber illustrerer det betydelige økonomiske potensialet som ligger i utvinning av høyverdige mineraler for batteriproduksjon og andre mineraler for det grønne skiftet,» uttaler Nordic Minings administrerende direktør, Ivar S. Fossum.

Nordic Mining eier ca. 18,5% av aksjene i Keliber.

Keliber skal presentere den oppdaterte studien via webcast kl. 10.00 (norsk tid) i dag. Presentasjonen som vil være på engelsk, kan følges direkte via denne lenken; https://www.youtube.com/channel/UCsggS6OMC6f100yB37UyGZA.

Presentasjonen vil bli lagt ut på Kelibers hjemmeside;
www.keliber.fi/en.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum er tilgjengelig for spørsmål og kommentarer og kan kontaktes på telefon 930 96 850.


Oslo, 28. februar 2019
Nordic Mining ASA